Doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych

CZĘŚĆ IV - DORADZTWO INDYWIDUALNE

Ideą Doradztwa indywidualnego jest to, iż firmy przychodzą z własnymi sprawami, z indywidualnymi przetargami w których chcą wziąć udział, mają możliwość konsultacji, skorzystania z opracowania lub zweryfikowania dokumentacji, przygotowania do postępowań lub procedury odwoławcze, itp.
Doradztwo w ramach projektu pozwoli uczestnikowi projektu na:

- omówienie wątpliwości dot. udziału w danym postępowaniu przetargowym,
- opracowanie lub zweryfikowanie pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie ZP,
- sporządzenie wniosku o protokół z otwarcia ofert,
- konsultacje w zakresie weryf. dokumentacji zw. z postępowaniem odwoławczym
przed KIO,
- konsultacje w zakresie ewentualnej realiz. umowy o udzielenie ZP (kary, możliwości zmiany umowy, udzielanie zamówień uzupełniających, wadium, gwarancja),
- przygotowanie MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień.

Czas trwania: 13 godzin
SIEDZIBA
ul. Wallenroda 2e/5, 20-607 Lublin
+48 (81) 534 89 35
+48 (81) 532 03 09
+48 (81) 532 03 84
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
+48 (22) 636-01-89
+48 (22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

KOORDYNATOR PROJEKTU
735 911 878

LINKS

Copyright © pzpdlabiznesu.pl 2020