SZKOLENIE OGÓLNE I PRAKTYCZNE
Z ZAKRESU E- ZAMÓWIEŃ

CZĘŚĆ III - E-ZAMÓWIENIA

1)Zagadnienia ogólne z zakresu e-zamówień
2)Pozyskiwanie informacji o e-zamówieniach w Polsce i wyszukiwanie informacji o e-zamówieniach
3)Ogłoszenie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w e-zamówieniach
4)Wymogi sprzętowo-aplikacyjne oraz znaczenie elektronicznego podpisu
5)Przygotowanie oferty w e-zamówieniach
6)Miniportal, platformy e-zamówień
7)Omówienie orzecznictwa KIO w obszarze e-zamówień
8)Elektroniczne wypełnianie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Czas trwania: 16 godzin
SIEDZIBA
ul. Wallenroda 2e/5, 20-607 Lublin
+48 (81) 534 89 35
+48 (81) 532 03 09
+48 (81) 532 03 84
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
+48 (22) 636-01-89
+48 (22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

KOORDYNATOR PROJEKTU
735 911 878

LINKS

Copyright © pzpdlabiznesu.pl 2020